Voorschriften, attesten en formulieren

“Een voorschrift vragen is een consultatie vragen.”

Tijdens de consultatie geven de artsen voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, cholesterol, suiker, de pil… komt u best op raadpleging.

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Hou hier rekening mee en maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk. Dit wil zeggen dat het attest gedateerd is op de dag van de consultatie en niet van de dag ervoor.

Ons team

Dr. Nancy Verhoeven
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Maarten Claesen
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Michiele Vanaenrode
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Jacques Germeaux
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Bie Michielsen
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Amber Tournel
Huisarts in opleiding
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Isabelle Lauwers
Huisarts in opleiding
Boek afspraak Bekijk detail
Secretariaat en verpleging
v.l.n.r. Evy, Sarah, Carine, Natasja, en Aylin
Meer info