Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd.

Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met wie u een therapeutische relatie heeft, kunnen uw gegevens raadplegen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Resultaten van bloedonderzoeken
  • Medische beeldvorming (RX, CT scan, MRI, echo, …)
  • Vaccinatie- en medicatieschema’s
  • Voorgeschreven en afgeleverde medicatie
  • Informatie die na uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens. Zelfs als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen bepaalde informatie niet te delen.

Voor meer informatie, bezoek de website: www.patientconsent.be

Ons team

Dr. Joke Schaekers
HAIO
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Elisabeth Lemmens
HAIO
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Jolien Matthys
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Nancy Verhoeven
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Maarten Claesen
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Michiele Vanaenrode
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Jacques Germeaux
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Bie Michielsen
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Secretariaat en verpleging
v.l.n.r. Evy, Sarah, Natasja en Aylin
Meer info