De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan versnippering en dure administratieve rompslomp.

De verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en zal met ingang van 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Van overheidswege zijn wij verplicht om het verkeer van privégegevens streng te beperken. Dit om de privacy van onze patiënten te beschermen. Daarom werken wij, in de communicatie naar andere artsen toe, bij voorkeur elektronisch via een streng beveiligd platform.
Echter, ook op het uitwisselen van papieren dossiers en andere vertrouwelijke documenten staan strenge regels. Deze mogen enkel aan u overhandigd worden indien u zich kunt identificeren met uw identiteitskaart of -bewijs. 
Wij vragen dan ook om u steeds persoonlijk en met identiteitskaart aan ons secretariaat aan te melden.
Zonder identificatie (met identiteitsbewijs) mogen wij u wettelijk gezien geen documenten meegeven.

Ons team

Dr. Nancy Verhoeven
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Maarten Claesen
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Michiele Vanaenrode
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Jacques Germeaux
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Bie Michielsen
Huisarts
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Amber Tournel
Huisarts in opleiding
Boek afspraak Bekijk detail
Dr. Isabelle Lauwers
Huisarts in opleiding
Boek afspraak Bekijk detail
Secretariaat en verpleging
v.l.n.r. Evy, Sarah, Carine, Natasja, en Aylin
Meer info